Αποθετήριο εκπαιδευτικών.

Αγγελίδης Άγγελος, Φυσικός.

Πιλανιδου Παρασκευή , Χημικός.

Κυριτσοπούλου Κρυσταλλένια. Φιλόλογος.

Ιωάννου Αικατερίνη .Μαθηματικός.

Βλαχοβασίλη Θεοδώρα. Νομικός.

Ανδρέου Χρήστος. Φιλόλογος.