Το σχολείο μας

Το σχολείο μας «ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» συστεγάζεται με το Εσπερινό Γυμνάσιο Κατερίνης και με το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης.
Το κτήριο είναι κτισμένο στο τέλος του 19ου αιώνα από τους Τούρκους και αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως Διοικητήριο. Κατά την απελευθέρωση (16 Οκτωβρίου 1912) οι Τούρκοι φεύγοντας το πυρπόλησαν.
Επισκευάστηκε το 1924-1925 για να λειτουργήσει ως Γυμνάσιο Αικατερίνης. Έως και σήμερα χρησιμοποιείται από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξαίρεση τη ναζιστική κατοχή (1940-1945), όπου και επιτάχτηκε από τον κατακτητή. Από το 1991 χαρακτηρίστηκε ιστορικό και διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης.

Το σχολείο μας λειτουργεί τις βραδινές ώρες από 18:50 έως και 22:30.